لایسنس امنیتی SSL صدور آنی لایسنس | قابلیت نصب در انواع وب سرور، سیستم عاملهای مختلف، Firewall , WAF و Exchange | 256 بیت کد گذاری کلیه لایسنس ها | لایسنس ها DV آدرس بار سبز رنگ ندارند | کشور صادر کننده Certum : لهستان | پشتیبانی از 99.9% مرورگرها | پشتیبانی از کلیه دستگاه های هوشمند Android, IOS و ... | لوگوی تائیدیه گواهینامه برای کلیه لایسنس ها | لایسنس های EV آدرس بار سبز رنگ دارند | کشور صادر کننده Comodo : آمریکا

.IR SSL
3,700,000ريال Anual
.IR SSL
نوع DV
Certum
پشتیبانی کامل IR
پشتیبانی از 1 دامنه
اعتبار 1 ساله
تعداد Reissue نامحدود
Positivessl
3,100,000ريال Anual
Positivessl
نوع DV
COMODO
غیرقابل نصب روی IR
پشتیبانی از 1 دامنه
اعتبار 1 ساله
تعداد Reissue نامحدود
Essentialssl
4,200,000ريال Anual
Positivessl
نوع DV
COMODO
غیرقابل نصب روی IR
پشتیبانی از 1 دامنه
اعتبار 1 ساله
تعداد Reissue نامحدود
Rapidssl
3,600,000ريال Anual
Rapidssl
نوع DV
Geotrust
غیرقابل نصب روی IR
پشتیبانی از 1 دامنه
اعتبار 1 ساله
تعداد Reissue نامحدود
VETTED SSL
5,000,000ريال Anual
VETTED SSL
نوع DV
Trustwave
غیرقابل نصب روی IR
پشتیبانی از 1 دامنه
اعتبار 1 ساله
تعداد Reissue نامحدود