سرور اختصاصی آمریکا
0ريال
با توجه به طیف گسترده سرور ها لطفا جهت مشاوره یا ارسال مشخصات سخت افزار مورد نظر، با بخش فروش در ارتباط باشید
دیتاسنتر های SoftLayer و XLHOST محل سرور ها
سرور اختصاصی اروپا
0ريال
با توجه به طیف گسترده سرور ها لطفا جهت مشاوره یا ارسال مشخصات سخت افزار مورد نظر، با بخش فروش در ارتباط باشید
دیتاسنتر های worldstream و serverius و Hetzner محل سرور ها
سرور اختصاصی روسیه
0ريال
با توجه به طیف گسترده سرور ها لطفا جهت مشاوره یا ارسال مشخصات سخت افزار مورد نظر، با بخش فروش در ارتباط باشید
Medoviy" Data Center, Moscow Russia محل سرور ها