پشتیبانی امور کاربران وبسایت
15,000,000ريال ماهانه
افزودن کاربران
ایجاد صفحات
مدیریت دوره ها
مدیریت کلاس ها و رفع مشکلات کاربران
پشتیبانی و تولید محتوا «برنزی«
50,000,000ريال ماهانه
تولید محتوای تخصصی
هر ماه ۵ محتوا
  • ۳ عدد عکاسی و تهیه پست
  • ۲ عدد موشن‌دیزاین و تصویر متحرک
  • 0 عدد ویدئوی محصول
پشتیبانی و تولید محتوا «نقره ای«
80,000,000ريال ماهانه
تولید محتوای تخصصی
هر ماه 6 محتوا
  • ۳ عدد عکاسی و تهیه پست
  • ۲ عدد موشن‌دیزاین و تصویر متحرک
  • ۱ عدد ویدئوی محصول
پشتیبانی و تولید محتوا «طلائی«
150,000,000ريال ماهانه
تولید محتوای تخصصی
هر ماه 10 محتوا
  • 6 عدد عکاسی و تهیه پست
  • 1 عدد موشن‌دیزاین و تصویر متحرک
  • 3 عدد ویدئوی محصول