هاست دانلود ویندوزی 50G
58,000,000ريال ماهانه
هاست ویندوز حرفه ای
64GB RAM + Plesk+ 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
50 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست دانلود ویندوزی 100G
13,200,000ريال ماهانه
هاست ویندوز حرفه ای
64GB RAM + Plesk + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
100 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست دانلود ویندوزی 200G
20,900,000ريال ماهانه
هاست ویندوز حرفه ای
64GB RAM + Plesk + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
200 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی