هاست دانلود 50G
6,000,000ريال ماهانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
50 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست دانلود 100G
12,000,000ريال ماهانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
100 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی
هاست دانلود 200G
23,500,000ريال ماهانه
هاست لینوکس حرفه ای
LiteSpeed + 64GB RAM + Cpanel + 16Core CPU
بازدید در ماه
نامحدود
تعداد وبسایت ها
نامحدود
نوع هاست
ابری
فضای هاست
200 GB
پهنای باند
نامحدود
مشاهده جزئیات بیشتر در وبسایت اصلی