پلان پایه
3,000,000ريال ماهانه
قابلیت اتصال 150 کاربربه صورت همزان (در چندین کلاس)بدون محدودیت در ایجاد کنفرانسدسترسی کامل به تمامی امکانات سرویسلینک اختصاصی -
تحت دامنه شخصی شماقابلیت شخصی سازی پیام ها و ظاهر صفحه اصلی سیستم کنفرانس-----------------------------------
CPU
1 Core


Bandwidth
50 GB


HDD - For Storage
50 GB


RAM
2 GB
PING
30ms<
پلان استاندارد
5,000,000ريال ماهانه
قابلیت اتصال 300 کاربربه صورت همزان (در چندین کلاس)بدون محدودیت در ایجاد کنفرانسدسترسی کامل به تمامی امکانات سرویسلینک اختصاصی -
تحت دامنه شخصی شماقابلیت شخصی سازی پیام ها و ظاهر صفحه اصلی سیستم کنفرانس-----------------------------------
CPU
2 Core


Bandwidth
100 GB


HDD - For Storage
100 GB


RAM
4 GB
PING
30ms<
پلان حرفه ای
9,000,000ريال ماهانه
قابلیت اتصال 600 کاربربه صورت همزان (در چندین کلاس)بدون محدودیت در ایجاد کنفرانسدسترسی کامل به تمامی امکانات سرویسلینک اختصاصی -
تحت دامنه شخصی شماقابلیت شخصی سازی پیام ها و ظاهر صفحه اصلی سیستم کنفرانس-----------------------------------
CPU
4 Core


Bandwidth
200 GB


HDD - For Storage
200 GB


RAM
8 GB
PING
30ms<