* Đăng ký Tên miền Miễn phí chỉ áp dụng cho các phần mở rộng sau đây: .ir