افزایش امنیت بخش Email

تمامی وبسایت ها و اپلیکیشن ها در سرور های اکوهاستینگ از این پس فقط از طریق پورت های SMTP قادر به ارسال ایمیل می باشند.سرویس phpmail  جهت امنیت بیشتر بسته شد. لطفا تنظیمات وبسایت های خود را بروزرسانی ... بیشتر »

25th Jun 2019
تغییر برند سرویس ارائه خدمات هاستینگ اقتصاد پیشرو به نام «اکوهاستینگ»

سامانه اقتصاد پیشرو با توجه به گسترده شدن گستره فعالیت خود و طبق سیاست های جدید شرکت برآن شده تا سرویس های خود را که به رشد قابل توجهی دست یافته اند را به صورت یک برند و دپارتمان مجزا تبدیل کرده ... بیشتر »

3rd Jun 2019